یکشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۹

نوشيدن آب قبل از غذا به رژيم غذايي كمك مي كند

محققان در آمريكا مي گويند كه نوشيدن آب پيش از غذا مي تواند به كاهش وزن بدن كمك كند.
دانشمندان در ويرجينيا دريافتند كه افرادي كه رژيم دارند در صورت نوشيدن دو ليوان آب پيش از هر وعده غذايي پنج پوند (دو كيلو و 270 گرم) وزن كم كنند.
آنها اين موضوع را بر 48 بزرگسال كه طي 12 هفته به دو گروه تقسيم شدند آزمايش كردند.
محققان مي گويند درحالي كه نوشيدن آب - با كالري صفر - مي تواند باعث احساس سيري شود، آب زياد هم مي تواند خطرات جدي داشته باشد.
محققان يافته هاي خود را در نشست ملي انجمن شيمي آمريكا در بوستون ارائه كردند.
همه بزرگسالاني كه در اين مطالعه شركت كردند 55 تا 75 سال داشتند.
اعضاي گروه اول يك رژيم كم كالري مصرف كردند اما پيش از غذا هيچ آب اضافه اي ننوشيدند.
اعضاي گروه دوم يك رژيم كم كالري گرفتند اما پيش از هر وعده غذايي دو ليوان آب نوشيدند.
طي يك دوره 12 هفته اي، آنهايي كه آب نوشيدند بيش از هفت كيلوگرم وزن كم كردند درحالي كه سايرين كمتر از پنج كيلوگرم وزن كم كردند.
مطالعه اي در گذشته نشان داده بود كه افراد ميان سال و سالخورده كه پيش از وعده غذايي دو ليوان آب مي نوشيدند، در جريان مصرف آن وعده 75 تا 90 كالري كمتر مي خوردند.
پروفسور برندا داوي از اعضاي ارشد گروه پژوهشگران از دانشگاه "ويرجينيا تِك" گفت كه علت ممكن است اين باشد كه آب شكم را پر مي كند.
او گفت: "مردم بايد آب بيشتر و نوشيدني هاي شيرين و پركالري كمتري بنوشند. اين يك راه ساده براي كمك به كنترل وزن است."
محققان مي گويند كه نوشيدني هاي رژيمي و ساير نوشيدني هايي كه در آنها از شيرين كننده هاي مصنوعي (بدون كالري) استفاده مي شود نيز ممكن است به كاهش مصرف كالري و وزن كمك كند.
دكتر داوي گفت كه يك نوشيدني گازدار معمولي حاوي حدود ده قاشق چايخوري شكر است.
اين مطالعه با كمك مالي موسسه خيريه "بنياد تحقيقات بهداشت عمومي و آب" انجام شد.

هیچ نظری موجود نیست: